Bespottelijke vertoning gemeenteraad na beeldvormende vergadering

het heeft ruim vijf jaar geduurd maar Geldermalsen, nu West Betuwe, haalt weer de landelijke pers. Weer schreeuwen raadsleden, zoals ook na 16 december 2015, moord en brand omdat hun het vergaderen onmogelijk is gemaakt door burgers met verkeerde bedoelingen. Toegegeven hetgeen er gebeurde valt onder de noemer infantiel, smakeloos en niet getuigend van enig verstandelijk vermogen maar om hier nu zoveel stampij over te maken gaat ook wel erg ver. De dames en heren politici kunnen er beter het zwijgen toe doen in plaats van blijk te geven van hun onvermogen te oordelen over hetgeen zich heeft afgespeeld.

Wat is er nu daadwerkelijk gebeurd.

De raad had burgers uitgenodigd mee te denken over subsidiebeleid en het wegenbeheerplan. Op zichzelf al belachelijk. Je mag verwachten dat politici permanent met hun achterban in contact staan maar dat is een andere discussie. Ten behoeve van deelname aan dit verleg is een link op de site van de raad geplaatst waardoor iedereen zonder beperking via ZOOM kon deelnemen aan de vergadering. Dit was ook de bedoeling en komt overeen met hoe het gaat op het gemeentehuis tijdens een beeldvormende vergadering waar iedereen naar binnen kan lopen! Wat men had moeten doen is de uitnodigingen via mail met een paswoord versturen dat had dit probleem voorkomen. Ook is het goed gebruik om alle deelnemers op “mute” te zetten en het delen van documenten onmogelijk te maken. Tijdens de vergadering zou alleen de spreker te hore moeten zijn. Dit is exact gelijk aan wat er gebeurd in de raadzaal tijdens raadsvergaderingen. Daarnaast had een moderator die een voorzitter begeleidt tijdig kunnen ingrijpen bij een incident als deze. Bedenk ook dat deze gek de enige buiten de politici was die belangstelling had voor de vergadering. Eén van de deelnemers wist ons te vertellen dat er buiten de commissieleden slechts drie deelnemers waren, twee daarvan waren raadsleden. Dit alles is nagelaten en maakt één ding duidelijk

“ZOOM WAS NIET GEHACKT EN FUNCTIONEERDE ZOALS HET HOORDE!” De gemeenteraad is voor 100% zelf verantwoordelijk voor deze smadelijke vertoning.

Het ging om een persoon met betrekkelijk weinig hersens die bij de raadsvergadering naar binnen was gewandeld. Deze had wat lopen schreeuwen en geslachtsdelen en wat hakenkruizen laten zien. Voorzitter van de gemeenteraad Servaas Stoop noemde het een betreurenswaardig voorval en meer was het ook niet.

Vervolgens noemt de burgemeester het voorval getuigen van zeer ongepast gedrag dat niet thuis hoort in onze democratie. Hij wenst het niet te accepteren en wil bekijken of het mogelijk is om aangifte te doen. We willen hem wijzen op artikel 124 Wetboek van Strafrecht welke door het OM in 2015 is afgestoft. Het artikel stelt het verstoren van een raadsvergadering strafbaar.

Ons advies: Doe het niet!

Mevrouw van Kuilenburg met de Fractie Leefbaar Lokaal Belang heeft al genoeg schade toegebracht aan de lokale politiek in West Betuwe toen ze schreeuwend de publiciteit zocht met de mededing “we zijn gehackt”.

Maar wat wil je wanneer je iemand als Berry van Hemert in je bestuur hebt zitten met automatisering in zijn portefeuille en twittert:

Sommige mensen zijn echt kortzichtig! ZOOM is voor “wijndrinkende vriendinnen”een prima platform, wat serieuze zaken betreft niet te gebruiken #lekalseenmandje kan je net zo goed je firewall uitzetten de deur van je PC openzetten! gebruik gewoon #TEAMS.

Deze man heeft geen idee waar hij het over heeft en raaskalt enkele dingen die hij gevonden lijkt te hebben via GOOGLE.

Nogmaals speciaal voor deze figuren. We leven in Nederland in een democratie en vergaderen daarom in het openbaar. Er is dus niets te lekken en niets te hacken! Voor vergaderingen waar het hier om gaat is ZOOM een prima applicatie. De Engelse regering van Boris Johnson doet het en die hebben meer specialisten in dienst om een goede afweging te maken dan de gemeente West Betuwe.

Het houdt hier echter niet op. We hebben contact opgenomen met wethouder Ed Goossens verantwoordelijk voor automatisering binnen bedrijfsvoering West Betuwe. Hij wist te vertellen dat voor de bedrijfsvoering de keuze is gevallen op het Microsoft product TEAMS. Hij kon ons niet vertellen waarom de raad hiervan is afgeweken. Toen hebben we hem gewezen op het feit dat er met ZOOM in het sociale domein overleg geplaagd werd tussen gemeente en ondersteunende entiteiten. Denk aan het bespreken van vertrouwelijke dossiers van burgers in de schuldsanering. Hij gaf aan hier niet van op de hoogte te zijn er hierop terug zou komen.

Dinsdag vergadert het College en staat dit waarschijnlijk op de agenda.

Volgens de onderzoeksgroep CitizenLab wijst erop dat afluisteren relatief gemakkelijk zou zijn. De onderzoeksjournalisten van webzine The Intercept laten weten dat gesprekken via het platform niet volledig versleuteld zijn, iets dat ZOOM wel beweert te doen. Voor de privacy- en beveiligingsproblemen ging topman Eric Yuan publiekelijk door het stof. Volgens Yuan liggen het aan de onverwacht grote groei van de app van het bedrijf dat sinds 2011 bestaat.

Zo kregen leerlingen van het Erasmus College in Zoetermeer, te maken met een zoombomber die pornobeelden vertoonde. De school is meteen gestopt met het gebruik van de app. In Amerika waarschuwt de FBI dat de app gevaarlijk kan zijn. Veel scholen in New York, Nevada en Los Angeles hebben de app inmiddels verruilt voor Microsoft Teams. Elon Musk, directeur van automaker Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, heeft zijn medewerkers verboden nog via Zoom te vergaderen.