Burger van West Betuwe vogelvrij.

In de vroege ochtend van zondag 23 februari is een bewoner van de Van Limburg Stirumstraat in de buurt van zijn woning mishandeld en beroofd door drie gemaskerde mannen. In de nacht van 21 op 22 februari was het ook al raak. Toen werden er meerdere  autoruiten vernield in het centrum van Geldermalsen, alles binnen een straal van 500 meter. In beide gevallen riep de politie via de sociale media getuigen en mensen met camera’s op zich te melden. Dat laatste is bedenkelijk omdat het verboden is om camera’s te richten op de openbare weg vanwege de privacy. Op Twitter stelde burgemeester Stoop de bevolking gerust met de mededeling dat er negen wijkagenten actief waren binnen de gemeente. Deze feiten riepen de vraag op of er überhaupt wel werd gepatrouilleerd in West Betuwe gedurende de nachtelijke uren in het weekend.

Toen we de vraag voorlegde aan een wijkagent kwam de reactie van Joyce Kleinschiphorst, Operationeel Expert wijk. Zij vertelde dat er “acht” wijkagenten actief zijn en dat zij de wijkagent is die wijk- en gebied overstijgend werkzaam is voor West Betuwe en om die reden niet op de website wordt vermeld. Een agent die niet in de wijk werkt maar een soort coördinatorrol vervult is geen wijkagent en zou niet als zodanig mee mogen tellen. Van de tien wijkagenten die West Betuwe zou moeten hebben zijn er dus maar acht.

Dit alles is goed om te weten en een taak voor de raad om hier wat van te zeggen. Onze vraag was hiermee echter nog niet beantwoord.

Hoeveel agenten waren er actief binnen de gemeentegrens van West Betuwe ten tijde van het incident in de Van Limburg Stirumstraat. Dus hebben we de vraag voorgelegd aan de woordvoerder van de politie José Albers.

Van haar vernamen we dat het werkgebied van basisteam De Waarden de gemeenten West-Betuwe, Buren, Culemborg, Tiel, Maasdriel, Neder-Betuwe en Zaltbommel beslaat en 188,9 FTE groot is. Er is geen specifieke formatie per gemeente toegekend, aangezien veel activiteiten op basisteamniveau zijn ingericht, zoals de Opsporing en Intake & Service. U merkt het, weer geen antwoord op de vraag.

Ook telefonisch werd de vraag kundig ontweken maar in een moment van onachtzaamheid liet mevrouw Albers zich ontvallen dat er één auto actief was gedurende de nacht van 23 februari binnen het werkgebied van basisteam De Waarden, één auto voor zeven gemeenten.

Het moment was aangebroken om de vraag voor te leggen aan Burgemeester Stoop van West Betuwe. Was hij hiervan op de hoogte? Opnieuw werden we gefêteerd op een hoeveelheid informatie waar we niet om hadden gevraagd en maakte hij ons deelgenoot van het probleem van de instroom van nieuwe agenten en anderzijds met een forse uitstroom bij de politie. Dat burgemeesters blijven hameren op uitbreiding van de operationele sterkte van de politie via diverse organen. Dat toezicht, handhaving en opsporing plaatsvinden aan de hand van informatie die op allerlei manieren verkregen wordt, maar dat er ook gehandeld wordt bij meldingen over incidenten.

Burgemeester Stoop zegt de concrete vraag over de reactietijd op het genoemde incident niet te kunnen beantwoorden en voegt er aan toe dat wanneer hij het wel zou weten, het ook niet met ons wil delen omdat hij de werkwijze van de politie als vertrouwelijk beschouwd. 

Ter herinnering de vraag was: Hoeveel agenten waren er binnen de gemeente West Betuwe actief ten tijde van het incident?

Geheel in lijn met politie bedient burgemeester Stoop zich van het verminken van vragen en gebruik van desinformatie om vragen te ontwijken over een onderwerp welke over de veiligheid van de inwoners van West Betuwe gaan. Hij vond het flauw toen we hem er op wezen dat hij bij het opsommen van de politietaken de bescherming van de burger was vergeten.