De 222ste puzzel van de Deilse molen is overhandigd aan de betuwefotograaf.

De 222ste puzzel van de Deilse molen is overhandigd aan de betuwefotograaf.

Deze puzzel van molen ‘De Vlinder’ te Deil is gemaakt door de thuisfrontcommissie van Hanneke Boer. De opbrengst van de puzzel komt ten goede van het werk wat ze mag doen op het zendingsveld in Cambodja. De foto van molen ‘De Vlinder’ is beschikbaar gesteld door ‘Betuwefotograaf’. 

De puzzel is te koop voor 15 euro. Wilt u ook een puzzel bestellen? Stuur dan een mail naar: thuisfront@gergemtrichtgeldermalsen.nl.

ZGG is de zendingsorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten: zij geeft uitvoering aan de opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken om het Evangelie te verkondigen. De bekendste zendingsopdracht vinden we in Mattheus 28 vers 19. Daar zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.’

De ZGG is actief in Albanië, Cambodja, Ecuador, Guinee, Indonesië en Nigeria.

Cambodja In Cambodja zijn gebieden waar weinig mensen het Woord van God kennen of waar slechts enkele heel kleine huisgemeenten bestaan. In 2016 is ZGG hier begonnen met zendingswerk. Dat werk bevindt zich de eerste jaren in een oriëntatiefase. Na hun uitzending leren de zendingswerkers in twee jaar de basis van de taal en de cultuur kennen in de hoofdstad van Cambodja, Phnom Penh. Na de keuze van een gebied begint het ingroeien in het dorp of de lokale gemeenschap. Het leren kennen van het sociale netwerk is nodig om te bepalen op welke manier het zendingswerk vormgegeven kan worden. Via de gelegde contacten wordt het Evangelie uitgedragen. Hanneke Boer start momenteel met het ontwikkelen van activiteiten voor vrouwen en kinderen in de omgeving van Siem Reap.