Formatie gemeente West Betuwe gestart

De formateurs Wil Kosterman en Joop Doeland startten afgelopen zaterdag met de formatiebesprekingen voor de gemeente West Betuwe. Het doel is om een stevige coalitie te vormen van ChristenUnie, Dorpsbelangen, Partij van de Arbeid, SGP en VVD. Een coalitie met een gedeelde visie en ambitie voor de gemeente.

Wil Kosterman: “De keuze voor deze partijen is gebaseerd op de constructieve gesprekken die we in de informatiefase van de coalitievorming met alle fracties uit de gemeenteraad hielden. Hier kwam de wens uit naar voren voor een bredere coalitie, waarbij ook rekening is gehouden met de verkiezingsuitslag.”

De formateurs willen het proces voor het zomerreces met goed resultaat afronden. Zodat de raad een coalitieakkoord kan vaststellen en een nieuw college kan installeren. De komende tijd gaan de vijf partijen daarom met elkaar in gesprek. In die gesprekken stellen ze samen een coalitieakkoord op.