Gemeente West Betuwe pleegt grafschennis

Maarten en Jolanda de Keijzer uit Deil deelde hun verontwaardiging op Facebook over het optreden van de gemeente West Betuwe bij de voorbereiding van het ruimen van een aantal graven op de begraafplaats van Deil en nu blijkt ook Buurmalsen. Nadat zij hadden gezien dat er graven waren besmeurt van een wit kruis herinnerde zij zich dat de vorige dag twee medewerkers in een busje van de gemeente West Betuwe de begraafplaats hadden bezocht. Bezoekers waren geschokt toen zij een bezoek brachten om familieleden te gedenken toen zij zagen wat deze ambtenaren hadden aangericht.

Genoeg redenen om burgemeester Stoop de vraag voor te leggen of hij van deze grafschennis op de hoogte was en zo ja welke maatregelen er ondertussen zijn genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

De reactie op onze vraag kwam via de afdeling communicatie met een tweet die door burgemeester werd geretweet waarin de gemeente haar excuses aanbiedt. Wij stelden de vraag aan de burgemeester op 24 sep. 2020 om 00:27 hij heeft hem gelezen om 09:38:. Om 11:15 kregen wij antwoord via twitter waarop we om 11:26 de reactie hiernaast kunt lezen.

Om 11:30 kregen wij, nadat de afdeling communicatie de burgemeester op de hoogte had gebracht van onze boodschap op twitter alsnog de gevraagde reactie op onze via de mail gestelde vraag.

Tussen enkele vergaderingen door reageer ik op uw bericht (het lukte me niet omdat eerder te doen). Uit mijn informatie is gebleken dat er ‘gelukkig’ geen sprake is van grafschennis. Wel is duidelijk dat de markeringen door medewerkers van de gemeente zijn aangebracht. Ik betreur dat op deze wijze, die veel weg heeft van vandalisme, een geheel verkeerd beeld is ontstaan. Vandaag 24- 9 zullen de grafmonumenten met deze opzichtige markeringen worden gereinigd.

Los van de wijze van afhandelen van onze vragen moeten wij Burgemeester Stoop toch corrigeren. Er is hier wel degelijk sprake van grafschennis zoals opgenomen in artikel 149 Wetboek van Strafrecht.

“ Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie .”

Burgemeester Servaas Stoop heeft zijn ambtenaren dus opdracht gegeven tot het plegen van een strafbaar feit. Jammer dat hij dit afdoet met excuses en een verkeerde voorstelling van hetgeen er is gebeurd in Deil en Buurmalsen.