Gemeenteraad West Betuwe stuurt college naar huis.

Lourens van Bruchem (SGP) schiet zichzelf in de voet en brengt college ten val.

Gisteren ben ik digitaal getuige geweest van een trieste voorstelling in de raadszaal van West Betuwe. Het was net nadat ik het boekje NN7766 had dicht geslagen waarschijnlijk kent niemand dit maar de letters NN staan voor “Nacht und Nebel”. Ik was om deze reden geschokt dat er om de ernst van de breuk te benadrukken door zowel van Bruchem als van Kuilenburg gebruik werd gemaakt van drama’s die buiten de raadszaal plaats vonden en nog vinden. Zeker toen mevrouw van Kuilenburg er ook de oorlog nog bij wenste te slepen.

Als reden voor de vertrouwensbreuk wilde de heer van Bruchem geen voorvallen noemen. De chemie ontbrak en we konden als team niet gezamenlijk functioneren. Duidelijk werd dat van Bruchem niet alleen moeite had met de fractie van LLB maar ook met de CU. Voor het zelfde geld had zijn keuze op de CU kunnen vallen.

Gijsbert van de Water was het meest concreet en had duidelijk genoeg van de voorstelling. Hij vroeg aan de Man, “wat wilt u nu met wethouder Hartman. Allen in raad vinden dat zij goed functioneert maar komt er nu een motie van wantrouwen?” Waarop de Mann een korte schorsing vroeg om daarna met de motie waarin DB, SGP en CU het vertrouwen in de wethouder op de proppen kwam. Nu was het de beurt van de oppositie om zich terug te trekken om vervolgens met een motie van wantrouwen tegen het voltallige College te komen en daarmee alle wethouders naar huis stuurde. Van Bruchem deed nog een oproep het hoofd koel te houden en riep: “De gevolgen zijn niet te overzien.”

Het hielp niet. Het college was gevallen en dat mocht hij voornamelijk zichzelf aanrekenen.

Wat was er nu werkelijk misgegaan?

Tijdens de raadsvergadering riep Petra van Kuilenburg: “Het blijft vaag en mistig. Onze inwoners hebben recht op het werkelijke verhaal. Vervolgens laat ook zij na om die te geven.

Het werkelijke probleem is de politieke cultuur uit Geldermalsen.

Partijen als de SGP en Dorpsbelangen dachten deze ook in West Betuwe te kunnen toepassen. Deze twee waren/zijn de grootsten en altijd leidend geweest in het vormen van een coalitie. Men zoekt naar partners die hun aan een meerderheid willen helpen in ruil voor een wethouderszetel en de mogelijkheid om een aantal verkiezingsbeloften te kunnen realiseren. Alles zolang de belangen van deze twee maar niet worden geschaad. Men houdt de touwtjes strak in handen. Ik spreek hier over de fracties van SGP en Dorpsbelangen maar dat is onjuist. In werkelijkheid zijn er slechts twee die in West Betuwe al lange tijd de dienst uitmaken. Dat zijn Ed Goossens en Lourens van Bruchem. In Geldermalsen ging dit altijd goed omdat zij daar alleen te doen hadden met het CDA. Nu hebben zij al twee partijen nodig waarvan zeker LLB duidelijk meer wil dan deze twee willen toestaan.

Welke strategie passen deze twee dictatoriale toe!

Om te beginnen wordt er door deze twee een vaag en weinig concreet coalitie akkoord opgesteld waar iedere partij zich in kan vinden. Vervolgens wordt hier een meerderheid voor gezocht in de raad. Dit is door de weinig concrete inhoud niet al te moeilijk. Men richt zich op de aandachtsgeile fracties die staan te trappelen en vooraf niet al te grote verlangens hebben.

Na het vormen van het college zet je de oppositie buiten spel door in beslotenheid met de coalitie te gaan vergaderen en de beleidskaders te bepalen. Daar ging het dus deze keer fout. Partijen als CU en LLB kenden deze werkwijze niet en waren minder gehoorzaam dan deze twee heren voor ogen had.

Eén van de pijlers van onze democratie is de wet openbaarheid van bestuur en de regel dat vergaderingen van de raad in openbaarheid plaatsvinden. Besloten vergaderingen kan alleen wanneer deze getoetst kunnen worden aan de wet openbaarheid van bestuur. Men omzeilt dit door een coalitieoverleg te houden welke de plaats inneemt van de gemeenteraad. Dit is het achterkamertje van de lokale politiek. Daarna worden voorstellen door de commissies gejaagd en als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad gezet. De burger wordt hier mee van alle beraadslagingen onthouden. Degene die op de publieke tribune zitten spreken dan ook regelmatig van een poppenkast.

Voor alle duidelijkheid alle fracties en hun leden maken zich hier schuldig aan wanneer ze de kans wordt gegeven.

Wanneer de raadsleden die allen op persoonlijke titel in de raad zitten en geen enkele verplichting hebben om zich te houden aan een fractiediscipline iets willen veranderen zullen zij coalitievergaderingen moeten verbieden. Vergaderen dient bij voorkeur te gebeuren in de raadszaal.

Daarnaast is het zaak om afscheid te nemen van ED Goossens en Lourens van Bruchem