Grotere financiële steun aan gemeenten.

Provincie Gelderland vergroot de financiële steun aan gemeenten. De Gelderse gemeenten kunnen rekenen op bijna € 6 miljoen aan provinciale steun. Gemeenten kunnen dat geld gebruiken om acute knelpunten in de eigen organisatie en samenleving aan te pakken. Het bedrag is een onderdeel van de € 10 miljoen die de provincie klaar heeft staan voor acute noodhulp.

Volgens de woordvoerder van CvdK John Berends, Peter Droste stelde provincie Gelderland aanvankelijk ruim € 5 miljoen beschikbaar voor gemeenten. Veel sociaal-culturele instellingen en organisaties worstelen echter steeds meer met hun financiële positie. In de ogen van de provincie vormen dergelijke organisaties een belangrijk onderdeel van de samenleving. De gemeenten kunnen dit geld gebruiken voor acute noodhulp en zal het worden verdeeld op basis van inwoneraantal per gemeente.

Dit betekent dat er voor de gemeente West Betuwe een bedrag van bijna 250.000 euro extra beschikbaar is voor initiatieven die de intelligente lockdown dragelijker maken en steun voor instellingen die door de komst van het coronavirus in de financiële problemen dreigen te komen.