Het coronavirus (1)

De technische presentatie van het RIVM

18 maart voor het kamerdebat zijn een aantal Kamerleden bijgepraat over de verspreiding van het Coronavirus en de maatregelen die zijn genomen of op korte termijn nog worden genomen.

Jaap van Dissel van het RIVM gaf een presentatie en beantwoordde samen met Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care vragen van Kamerleden. Nederland en de rest van de wereld worden momenteel in de greep gehouden van het Coronavirus, met heftige gevolgen voor bijvoorbeeld de volksgezondheid en economie.

Download hier de dia’s die horen bij de presentaties

Samenvattend:

We spreken van Novel Coronavirus-Infected Pneumonia (COVID-19) een virus met een incubatietijd van 6 dagen (range 2-12 dagen). De Symptomen zijn in 80% van de gevallen, hoesten en griepachtig ziektebeeld. Dit betekent in (thuis)quarantaine vanwege besmettingsgevaar en uitzieken. Hierna treedt er (waarschijnlijk) immuniteit op.

In de overige gevallen is medische zorg noodzakelijk. Men krijgt een longontsteking gevolgd door een shocklong. Men spreekt dan in de medische termen van Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS, ‘moeilijke-ademhaling-syndroom bij volwassenen’). Een shocklong kan optreden bij mensen met een longziekte, maar ook bij mensen die eerder gewoon gezonde longen hadden. Er lekt dan vocht uit haarvaten de longblaasjes in (longoedeem). Daardoor komt er minder zuurstof in het bloed en kunnen de longen zich niet meer helemaal uitzetten. Ze kunnen zo hun werk niet goed doen. Daar krijgen veel andere organen dan last van (multi orgaan falen), zoals lever en nieren. Een levensbedreigende aandoening  waar de helft aan komt te overlijden.

Een vaccin is er niet en men gaat er van uit dat wanneer ongeveer 60 % immuun is geworden na besmetting de verspreiding afneemt en tot stilstand komt. In een later artikel zal ik hier op terugkomen met de uitleg over de betekenis van het reproductie getal welke volgens het IRVM nu zit tussen de 1-7 en 2 wat resulteert in een verdubbeling van het aantal besmettingen in 5 tot 7 dagen.

In tegenstelling tot de omringende landen heeft Nederland gekozen voor een gecontroleerde verspreiding van het virus om de capaciteit in ziekenhuizen en IC’s niet te overbelasten. Men denkt dit onder controle te kunnen houden door een oproep te doen aan de inwoners van Nederland. Met grote regelmaat handen wassen, minimaal 20 seconden en gebruik te maken van ontsmettingsalcohol en te vragen ~1.5 meter afstand te houden tot elkaar tegen contact- en druppelinfectie.

Flatten de curve (hoe houden we de schade beperkt)

De NOS heeft een mooie voorlichtingsfilmpje gemaakt.

Even een persoonlijke noot.

Het via sociale media schreeuwen en schelden dat mensen zich hier niet aan houden helpt niet en zegt meer over jezelf dan de mensen op een fotootje wat gedeeld wordt.

Begin mensen in je directe omgeving te wijzen op de risico’s. Het lijkt dat vooral jongeren zich niet al te veel zorgen maken door de berichtgeving dat het voornamelijk de ouderen boven de 80 jaar die het slachtoffer worden van dit virus. Zij krijgen zelf hooguit een griepje en daarna zijn ze immuun. Begrijpen ze wel dat wanneer ze op bezoek gaan bij opa en oma dat dit hun doodvonnis kan zijn? Dan maar een paar weken niet op bezoek is ook geen oplossing. Je steekt een ander familielid aan die vervolgens wel op bezoek gaat. Ergo zo ben je verantwoordelijk voor de dood van je opa of oma waar je zo van hield.

Ook worden de meningen en conclusies van wetenschappers Als Jaap van Dissel soms in twijfel getrokken,niet doen. Denk niet dat wij leken het beter weten. Maar bedenk dat zij de scenario’s aandragen en hierover adviseren maar het de politiek is die de keuzes maken.

Geef een antwoord