Menstruatie armoede

Toegegeven het begrip was voor mij ook nieuw maar ik kan mij de problemen goed voorstellen. Reden genoeg om hier aandacht aan te besteden in het “Nieuwsblad West Betuwe” de dag nadat Het Schotse parlement heeft als eerste land in de wereld unaniem ingestemd met een wet om dameshygiëneproducten gratis beschikbaar te stellen. Men is daar van mening dat deze maatregel nodig is vanwege zogeheten period poverty (menstruatiearmoede): vrouwen en meisjes die door geldgebrek verstoken blijven van basale hygiënemiddelen. De nieuwe Schotse wet voorziet er in dat tampons en maandverband op bepaalde openbare plekken, zoals buurtcentra, jeugdclubs en apotheken, vrij verkrijgbaar zijn.

9 november vorig jaar zijn er vragen over gesteld in de tweede kamer door Bergkamp en Raemakers (beiden D66) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 2 juli hebben wij dit probleem voorgelegd aan alle fractievoorzitters van de raad van West Betuwe met de vraag hierop een fractiestandpunt te formuleren. Tot nu toe heeft dit geen enkele reactie opgeleverd.

De gevolgen voor dit deel van de inwoners van de gemeente zijn namelijk niet gering. Mensen met een laag inkomen hebben grote moeite om rond te komen en iedere maand maandverband of tampons te kopen, zeker als er in een gezin ook nog een tiener dochter is die hier ook gebruik van moet maken is dit met een laag budget een ramp. Een pak maandverband kost al gauw €4,- , wanneer je weekbudget €50,- is zoals bij degene die onder bewind staan is het gevolg een hoog verzuim op school, kinderen worden op absent gezet , slaan vaak het sporten of de gym over omdat zij niet over het juiste beschermingsmateriaal beschikken.

In Schotland heeft de regering nu dus ingegrepen. In de gemeente West Betuwe doet men er het zwijgen toe. Onderzoek wijst uit dat dit onderwerp in de taboesfeer zit, er wordt niet over gepraat. Geen enkele fractie heeft op ons verzoek  stelling genomen. Waarbij we de kanttekening moeten plaatsen dat toen we de vraag aan een prominent SGP’er stelde deze verbaasd reageerde. De fractievoorzitter Lourens van Bruchem had van dit verzoek zelfs nooit melding gemaakt binnen de fractie. We nemen aan dat dit bij de andere fracties niet anders geweest is Verbazingwekkend met zoveel vrouwelijke fractievoorzitters waarvan je toch enige empathie bij dit probleem mag verwachten. We hebben in West Betuwe dus te maken met een ernstige vorm van sociale buitensluiting van een deel van de jeugd die niet bespreekbaar in bij onze volksvertegenwoordiging. Maar misschien verwachten we teveel van volksvertegenwoordigers dit hun werkzaamheden als een onderbetaalde hobby beschouwen. (De woorden van ex D66 Fractievoorzitter Jan de Geus D66)

Gelukkig zijn er in West Betuwe ook positieve ontwikkelingen.

De stichting Helping Hands is samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp en Always gestart met het gratis beschikbaar stellen van alle vormen van dameshygiëneproducten voor minima met een inkomen tot 130% van het participatie inkomen. Helping Hands werkt zonder enige steun van de gemeente met alleen vrijwilligers. Dus meldt u hier voor deze hulp ten behoeve van uw gezin.

Men kan reageren op dit artikel. politici lezen deze berichten allemaal maar verwacht u een reactie na al die tijd?

 Een aantal nieuwsberichten uit de nationale media.

https://www.trouw.nl/binnenland/menstruatie-armoede-in-nederland-vrouwen-gebruiken-kranten-stukken-luier-of-wc-papier~be74b50a/

https://nos.nl/artikel/2309153-menstruatie-armoede-geen-geld-voor-maandverband-dan-maar-wc-papier.html

https://www.nu.nl/economie/6092641/schotland-eerste-land-ter-wereld-dat-menstruatieproducten-gratis-aanbiedt.html

Geef een antwoord