Monumentale villa oude gemeentehuis in Asperen blijft

Afgelopen vrijdag verscheen er in de media een bericht over de eventuele sloop van het voormalige gemeentehuis in Asperen. Het zorgde dit weekend voor veel onrust in de omgeving. Een inwoner begon zelfs een online petitie. Wethouder Ed Goossens stelt inwoners gerust: “De sloop van de oude villa is niet aan de orde.”

Ed Goossens: “Laat ik voorop stellen dat ik de onrust begrijp. Het geschetste beeld klopt echter niet. De karakteristieke villa wordt niet gesloopt. Dat gaat niet gebeuren. Wel stelt het college voor om het voormalige gemeentehuis te verkopen. Zo’n verkoop kan niet zomaar. We pakken dat zorgvuldig aan. Daarom werken we aan kaders en uitgangspunten. Dit zijn regels en voorwaarden die wij als gemeente stellen. Eén van die belangrijke voorwaarden is het behoud van de villa.“

Oud pand, nieuwe functie

Het college stelt voor om het voormalige gemeentehuis te verkopen. Zo ver is het nu nog niet. Dat wordt momenteel verder uitgedacht. Na de verkoop kan er zowel in het oude als nieuwe gedeelte een andere functie komen. Denk bijvoorbeeld aan woningen, appartementen of een zorginstelling. Het nieuwe kantoordeel mag eventueel worden gesloopt. Dat geldt niet voor de villa. Daar is alleen verbouwing mogelijk.

Zorgvuldig proces

De gemeente wil het proces zorgvuldig aanpakken. Daarom wordt er samen met een onafhankelijk stedenbouwkundige een ruimtelijk kader opgesteld. Dat kader geeft richting voor het terrein en de bebouwing. Dit moet passend zijn voor de locatie. Zo houdt West Betuwe de regie op het verkoopproces, maar wil daarbij ook ruimte geven voor creativiteit en innovatieve ideeën. De gemeente bepaalt een richting voor de toekomst. Inwoners en de gemeenteraad worden nadrukkelijk betrokken bij dit proces.