Persbericht: Nieuwe coalitie gemeente West Betuwe

De gemeente West Betuwe heeft een nieuwe coalitie. Na een informatieperiode van vijf weken zijn Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie, VVD en PvdA tot goede samenwerkingsafspraken gekomen. In constructieve gesprekken tussen de vijf partijen is de basis gelegd om samen verder te gaan. De nieuwe coalitie bouwt voort op het bestaande coalitieakkoord en geeft hier een eigen focus in aan.

De informatie rondom de coalitie startte op zaterdag 23 mei. Formateurs Joop Doeland en Wil Kosterman spraken toen met alle tien de partijen. Op basis van die gesprekken adviseerden zij om verdiepende gesprekken te voeren met CDA, VVD en PvdA. Hieruit kwam het eindadvies om de formatie te starten met de drie bestaande coalitiepartijen, VVD en PvdA. Deze keuze voldoet aan de wens van alle fracties voor een brede coalitie en houdt rekening met de verkiezingsuitslag.

De basis voor de formatiegesprekken was het bestaande coalitieakkoord ‘Samen bouwen’. In een aanvulling op dit bestaande akkoord brengt de nieuwe coalitie verdere focus aan voor de resterende bestuursperiode. Hiermee willen ze belangrijke zaken kunnen realiseren of versnellen op de korte termijn of in gang kunnen zetten voor de langere termijn. Het vernieuwde coalitieakkoord krijgt toepasselijk de naam ‘Samen verder bouwen’.

College

In totaal gaat het college, naast burgemeester Servaas Stoop, bestaan uit 6 wethouders (5,25 fte). Het streven is om het nieuwe college te installeren op donderdag 16 juli tijdens een extra raadsvergadering.

Persconferentie

Op dinsdag 7 juli is om 16.00 uur een persconferentie in het gemeentehuis in Geldermalsen. Hierin wordt het coalitieakkoord verder toegelicht. In verband met de coronamaatregelen kan een beperkt aantal geïnteresseerden hierbij aanwezig zijn. Wilt u aanwezig zijn, meldt u dan aan via griffie@westbetuwe.nl.