Privacy verklaring

Het Nieuwsblad West Betuwe valt juridisch onder de stichting Papilionidae

Papilionidae is een stichting met een ANBI status en een sociaal culturele doelstelling. Zij ondersteunt onder andere instellingen voor minima en houdt lokale media in stand welke een duidelijke binding hebben met de samenleving.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens via het domein www.Papilionidae.nl worden vastgelegd. De stichting beheert nog andere domeinnamen maar daarvoor worden om redenen van transparantie aparte privacy verklaringen opgesteld. Het is goed dat jij weet wat wij vastleggen en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Papilionidae, neem dan gerust contact op!

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Papilionidae. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Papilionidae via de website bijvoorbeeld wanneer u reageert op een nieuwsbericht. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer .

Analytics

De website van Papilionidae verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Ontvangers

De gegevens die Papilionidae ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Argeweb

De e-mail van Papilionidae wordt gehost bij Argeweb. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Argeweb.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Papilionidae, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Op het moment dat je contact opneemt met Papilionidae via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Papilionidae of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Papilionidae. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van het Nieuwsblad West Betuwe privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Papilionidae vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Papilionidae. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Papilionidae.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Papilionidae opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Papilionidae al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Papilionidae vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Papilionidae niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Papilionidae jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via bestuur@Papilionidae.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Papilionidae verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Papilionidae via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Papilionidae de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Papilionidae met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Papilionidae behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Papilionidae dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Papilionidae te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Papilionidae

bestuur@Papilionidae.nl | 06 46 39 04 18

Schaepmanstraat 9 | 4191 HL | Geldermalsen

Btw. Nr. * (wordt aangevraagd). | KVK Nr. 69986835

Papilionidae is een ANBI stichting RSN nr: * (wordt aangevraagd).