Regio wordt op afstand bestuurd

Logistiek en transport zijn voor het rivierengebied net zo belangrijk als de fruitteelt en aanpalende bedrijvigheid.

Burgemeester Stoop van West Betuwe liet de Regio Rivierenland namens zijn gemeente schriftelijk weten de manier waarop een economisch ambitiedocument voor de streek wordt opgesteld prima te vinden. Hij vergadert er niet over.

En zijn collega’s in de Regio Rivierenland evenmin.  Omdat het coronavirus rondwaart, is besloten de vergadering van het Algemeen Bestuur van vandaag, 8 april,  helemáál zo te doen. En dat is bijzonder.

Maar de tijdgeest maakt dat nodig. Je kunt geen bestuurders bijelkaar zetten in een Tielse vergaderzaal voor twee besluiten en het risico lopen dat de helft over twee weken uitvalt. De regio wordt dus voorlopig op afstand bestuurd.

Behalve dat formuleren van de economische ambitie van de streek stond er nóg zo’n inkoppertje op de agenda. Een regionaal fietsplan. Nou, best hoor, daar komen de burgemeesters en wethouders niet voor naar Tiel.

Het economisch plannetje is belangrijker. Een dikke maand geleden bleek dat de regering met Regio Rivierenland, de bestuurlijke reclamenaam is Fruitdelta overigens, met 7,5 miljoen cofinanciering wil helpen zijn economie een zetje te geven. Maar dan moet je wél een onderbouwd plan op tafel leggen. Dat nu gaat gebeuren, de bestuurders weten al waar het over moet gaan. De al vier jaar in stelling gebrachte speerpunten agribusiness, economie en logistiek en recreatie komen weer uit het vet. En ook de samenwerkingsverbanden daarvoor: Werkzaak, Fruitpact, Logistics Valley en Regionaal Bureau voor Toerisme.

Het Rijk biedt cofinanciering, de gemeenten zullen dus ook zelf iets moeten betalen, en hopelijk doet de provincie mee, al financiert die enkele van de samenwerkingsverbanden al, zoals Fruitpact en Logistics Valley. Het vergaderstuk dat virtueel op tafel komt meldt dan ook dat het Regionaal Investerings Fonds daarin een belangrijke rol speelt. Eerder verstrekte dat fonds al vier ton subsidie, en er is sinds maart een nieuwe ronde.

Onverdroten wordt doorgewerkt aan de economische visie, waarschijnlijk door de programma-ambtenaren thuis, want vergaderen blijkt niet per se nodig. Alle gemeenten hebben inmiddels de Regio schriftelijk hun instemming meegedeeld.