Rot op met je helden!

Er is een beeldenstorm aan de gang in de wereld. Een stel idioten denken hiermee de geschiedenis uit te kunnen wissen. Vrijdag 19 juni 2020 was Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) in Hoorn aan de beurt. Hij was gouverneur-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en verdedigde met harde hand het monopolie op specerijen en kruiden van de VOC.

Op facebook beweerde een columnist uit West Betuwe nu woonachtig in Barendrecht dat we al onze rijkdom in Nederland te danken hadden aan deze helden die wij nu van hun voetstuk trekken.
Hij gaf aan te weten dat er destijds onacceptabele dingen gebeurd zijn waar we ons als volwassenen best ‘weer’ eens in mogen verdiepen en onze kinderen in onderwijzen. Helaas heeft hij dit zelf nagelaten voordat hij zijn mening wereldkundig maakte. Deze helden zouden volgens hem Nederland gemaakt hebben tot wat het nu is, één van de rijkste en vrije landen van de wereld. Als beloning ontvangt hij genoegzaam de complimenten en likes van zijn kudde volgers. Ik heb hem alles eerder verteld dat hij een aardige oude man is maar verschrikkelijk naïef maar hier maakte hij het wel erg bont. Zijn helden waren naar de huidige maatstaven grote criminelen, slavendrijvers en zeerovers en maakte zich schuldig aan genocide zoals dit heerschap.

Als hoogste gezagdrager van de Verenigde Oost-Indische Compagnie werkte hij aan een monopolypositie in de specerijenhandel in de Indische archipel. Hiervoor verdreef hij de Portugezen en lokale stammen werden tot slavernij gedwongen. Dit kostte duizenden levens. Ook leidde de gouverneur-generaal een strafexpeditie op de Banda-eilanden waarbij bijna de volledige inheemse bevolking werd uitgemoord. Duizenden mannen, vrouwen en kinderen kwamen om het leven. Van de vijftienduizend inwoners waren er slechts enkele honderden over; die werden per schip afgevoerd naar slavenmarkten. De VOC was een bedrijf met een eigen leger met veertig schepen en tienduizend soldaten.

Moet we hem van zijn sokkel trekken?

Nee natuurlijk niet, het is onze geschiedenis en die verander je niet met het verwijderen van een beeld op een plein. Het idee van een tekst van zijn werkelijke daden is een veel beter idee. Plaats het dan wel in het juiste perspectief. Het waren tijden die we hier al tijden niet meer meemaken, De 80 jarige oorlog was aan de gang en de handel ging gepaard met oorlog voeren. Het voert hier te ver om de omstandigheden uitgebreider uit te leggen.

Slavernij is van alle tijden waarbij we moeten vaststellen dat vele volkeren met elke huidskleur hier op een bepaald moment in de tijd onder te lijden heeft gehad.

Ik beschouw het als ongepast om excuses te vragen voor zaken waarvoor ik niet verantwoordelijk ben. Laat staan dat ik iemand zijn voeten ga likken of wassen! Degene die dit namens mij denkt te moeten doen bestempel ik als een randdebiel of zoals Johan Derksen ze placht te noemen “gekkies”. Deze kwalificaties gaan wat mij betreft ook op voor degene die Coen als hun held wil beschouwen.

Onze rijkdom en welvaart.

We hebben het hier over de gouden eeuw een periode waarin veel is gebeurd waar we trots op mogen zijn. Helaas geldt dit in tegenstelling tot de mening van oud minister-president Balkenende en de columnist niet de VOC en ons koloniale verleden.

De rijkdom ging naar de regenten van de VOC en niet te vergeten de Oranjes die later van de republiek hun koninkrijk hebben gemaakt. Zij zijn dan ook de enige van vandaag de dag die aan die periode hun rijkdom en vermogen te danken hebben. Tot koningin Wilhelmina profiteerden zij van de slavernij.

De welvaart en vrijheid van vandaag de dag hebben we te danken aan de generaties die ons bevrijd hebben van het nationaal socialisme en Nederland daarna hebben heropgebouwd.

Later we vooral dit laatste niet vergeten.