Soepelere regels voor standplaatsen West Betuwe

Het college van B&W heeft nieuwe beleidsregels voor standplaatsen vastgesteld voor de gemeente West Betuwe. Hierdoor gelden voortaan soepelere regels voor ambulante handelaren zoals de kaasboer, viskraam, bloemist, frietkar en de groente- en fruitkraam. Regels die in alle 24 dorpen en 2 stadjes van de gemeente gelijk zijn.

Voorheen waren er voor de voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen drie verschillende beleidsregels. Deze regels zijn nu gelijk getrokken tot één nieuw sterk verbeterd beleid voor heel West Betuwe. Dit is in goed overleg gegaan met de betreffende ondernemers. Wethouder Economische Zaken, Ed Goossens kijkt tevreden terug op het verloop van dit proces: “Veel gehoor is gegeven aan onze oproep om mee te denken over het nieuwe standplaatsenbeleid. Dat gaf een goed beeld over wat de ondernemers belangrijk vinden.”

Ondernemersvriendelijk

Veel regels zijn versoepeld bij de harmonisatie van het standplaatsenbeleid. Zo wordt de vergunning voor een langere periode verleend. De maximale afmetingen van een standplaatslocatie zijn verruimd. En de standplaatshouder mag zelf de inrichting van de standplaats bepalen.

Stimuleren leefbaarheid

Wethouder Ed Goossens, is zeer blij met het resultaat: “Dit nieuwe beleid voor standplaatshouders is een mooie stap in het leefbaar houden van onze dorpen en stadjes. Door drempels weg te nemen bij ondernemers, stimuleren we het voorzieningenniveau in de kernen. Vooral in dorpen waar geen winkels meer zijn verbeteren kramen en minimarkten de leefbaarheid. Tegelijkertijd zien we erop toe dat de lokale detailhandel en de ambulante handel elkaar niet verstoren, maar juist aanvullen en versterken.”

Financiën

Standplaatshouders betalen precariobelasting voor het gebruik van de openbare ruimte. Momenteel wordt het effect van de Precarioverordening voor de standplaatshouders in beeld gebracht. Wanneer dit leidt tot een aanpassing van de Precarioverordening, wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook het wijzigen van het tarief voor standplaatsen is aan de gemeenteraad.

De nieuwe beleidsregels worden van kracht na de officiële bekendmaking op www.overheid.nl.