Wordt de CU het volgende slachtoffer in West Betuwe.

Waarom het college viel 

De kruitdampen zijn nauwelijks opgetrokken of we zien dat, op aandringen van burgemeester Servaas Stoop, fractievoorzitter van Dorpsbelangen Henk de Man vorige week al twee informateurs heeft gevonden. Hij zegt aan het begin van zijn persbericht dat mevrouw Kosterman en de heer Doeland de taak zijn toebedeeld om een nieuwe coalitie te vormen in West Betuwe. Aan het eind van het persbericht stelt hij dat zij dienen te streven om binnen enkele weken met een advies te komen over een voorkeursvariant voor de coalitievorming waarna er een formateur zal worden aangesteld. Ach ja, als de informateurs maar weten wat hun taak is? De keus is ten dele opvallend te noemen maar dat wordt misschien later in dit verhaal duidelijk 

Er was te weinig coalitiediscipline. 

Lourens van Bruchem, Henk de Man en Fred Temminck spraken tijdens de raadvergadering in raadsels. Men wilde niemand beschadigen maar met name de SGP sneed zich met deze stelling in de vingers. Er was duidelijk meer aan de hand en daarom zijn we wat rond gaan bellen. Het resultaat was verbluffend. 

Als reden voor de vage omschrijving van de reden waarom Jacoline Hartman het veld moest ruimen wordt gesteld dat je niet altijd de waarheid wil vertellen. Straks moet men weer door met een nieuwe coalitie en dat betekent ook in West Betuwe polderen. De SGP voelde zich steeds in een bemiddelende positie gedwongen. Wellicht komt dit doordat Van Bruchem het idee had dat de zondagsrust zou sneuvelen wanneer de coalitie zou klappen. 

De problemen lagen volgens zeggen vooral in de relatie tussen Dorpsbelangen (DB) en Leefbaar Lokaal Belang (LLB) waarbij de Christen Unie (CU) vaak de kant koos van DB. Het probleem was LLB als fractie. Door steeds dezelfde verontwaardigde toon aan te slaan en de onwil om binnen de coalitie één lijn te trekken werd de situatie onhoudbaar. Hartman was echter volgens bronnen ook geen “goed functionerende wethouder”. Haar beoogde vertrek had echter alles te maken met de wens van een andere coalitiepartner.  

Het bewandelde pad was wellicht niet zo handig en het misschien was zelfs beter en geloofwaardiger geweest wanneer de SGP zelf het vertrouwen in dit college had opgezegd. Het is duidelijk dat er over de strategie en de daaruit voortvloeiende gevolgen onvoldoende is nagedacht en overlegd. Ook werd duidelijk dat het vermoeden dat er vooraf overleg is geweest met het CDA klopt. Zij zijn voorafgaand aan de raadsvergadering gepolst om deel te nemen aan een nieuwe coalitie. Waarom DB de SGP bij monde van Lourens de kastanjes uit het vuur liet halen blijft onvermeld.  Misschien een strategische keuze omdat na de val DB het initiatief moest nemen tot het vormen van een nieuw college. 

Henk de Man wordt gezien als de ”sterke man” binnen DB die een schijnbaar samengeraapt zooitje bij elkaar moet zien te houden.  

Ook vernemen wij dat er binnen de coalitie regelmatig fricties met de CU in de hoofdrol zijn werd bevestigd. Gezamenlijk was bijvoorbeeld overeengekomen dat het energieakkoord zoals dit in het coalitieakkoord was vastgelegd voorlopig in de koelkast gezet zou worden.  
Wethouder Govert van Bezooijen was echter vastbesloten om alles te doen om dit toch uit te voeren. Ook Fred Temminck kon af en toe pittig uit de hoek komen wanneer hij het ergens niet mee eens was, ook al paste dit niet met de sociale partijbeginselen van de CU.  Zij bleek telkenmale voornamelijk trouw aan de beginselen van hun wethouder te zijn dan aan hun partijprogramma of het coalitieakkoord.  

Ook Ton van Maanen ontkomt niet aan kritiek. Hij functioneert niet zoals je dit mag verwachten van een wethouder. Hij communiceert slecht en deelt niet de gewenste informatie met de Raad.  

Dat het CDA meestemde met de motie van wantrouwen is waarschijnlijk gedaan met een tactisch motief.  Kortom er speelt zich wel het één en ander af achter de schermen. 

Het is dus wel duidelijk dat de houding van LLB-fractie niet het enige is wat frictie binnen de coalitie opleverde. Vooraf stond vast dat DB, de SGP en de CU met elkaar door wilden aangevuld met het CDA. Gezien we hebben gehoord en de keuze van de informateurs is de positie van de CU niet meer zo zeker.

Een grote kans dat ook de CU wordt ingeruild voor een meer constructieve partij die gemaakte afspraken nakomt.  

Geef een antwoord